Kontakt

Kontakt

BIG SPOON, s.r.o.
Karloveská 64
841 04 Bratislava
info@bigspoon.sk
Tel.: +421 903 777 494

Fakturačné údaje:

BIG SPOON, s.r.o.
Pestovateľská 4
821 04 Bratislava
IČO: 36400505
DIČ: 2020129749
IČ DPH: SK2020129749

Bankové spojenie:

TATRA Banka a.s.
IBAN SK45 1100 0000 0026 2218 0906

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka č. 91087/B